Nhiều người khó chịu với khách du lịch hỏi đường

Mọi người tỏ ra khó chịu khi chỉ một đằng anh chàng này đi theo một nẻo.

Cười Thứ sáu, 18/3/2016, 15:00 (GMT+7)