Nhờ bậc xe để buộc lại giày

Cười Thứ sáu, 15/7/2011, 18:06 (GMT+7)