Những sự cố oái ăm

Vắt vẻo người trên thanh xà ngang, tung giầy vào chỗ hiểm của bạn khi đang chơi đá bóng, hất xẻng cát trúng vào mặt...

Cười Thứ sáu, 21/10/2011, 14:00 (GMT+7)