Những tai nạn cười ra nước mắt

Bị tấm tranh đè vào người khi đang nói, ngã khi đang múa cột, rách toạc quần khi đang biểu diễn...

Cười Thứ hai, 9/4/2012, 14:00 (GMT+7)

Tags: