Nữ phóng viên vãi ra quần khi đang phỏng vấn

Cô gái đã để xảy ra sự cố ngay khi đang thực hiện chương trình.

Cười Thứ sáu, 16/9/2011, 14:00 (GMT+7)