Động đất

Hai con giòi cố gắng thoát ra khỏi trận động đất bằng cách thổi kẹo cao su.

Cười Thứ hai, 26/9/2011, 14:00 (GMT+7)