Động vật vui nhộn

Con sóc chuột say đứng không vững, con chó cũng học cách chùi chân sau vào thảm như người, khỉ ngồi trên yên điều khiển ngựa...

Cười Thứ bảy, 29/10/2011, 14:00 (GMT+7)