Rút đồ từ bụng đàn ông

Đám lính không tin vào mắt mình khi thấy người phụ nữ rút ra mọi thứ từ trong người đàn ông đang quỳ phía trước.

Cười Chủ nhật, 23/10/2011, 14:00 (GMT+7)