Sợi dây vô hình

Người điều khiển ôtô cho dừng xe vì nghĩ đám thanh niên đang kéo sợi dây chặn ngang đường.

Cười Thứ bảy, 28/4/2012, 14:00 (GMT+7)