Sự nhầm lẫn tai hại

Không ngờ rằng anh chàng này lại cầm nhầm điều khiển của người khác.

Cười Thứ sáu, 10/7/2015, 19:00 (GMT+7)