Sư phụ bất tỉnh khi chuẩn bị xuất chiêu

Việc đấm thủng tấm gỗ quá khó với các đệ tử và họ đang chờ sư phụ ra tay nhưng bất ngờ thầy của mình lại bất tỉnh khi chuẩn bị xuất chiêu.

Cười Thứ tư, 11/5/2016, 11:03 (GMT+7)

Loading