Sức mạnh của ốc sên

Hai con giòi định cướp nhà của ốc sên nhưng không ngờ đến tình huống chúng bị hạ đo ván một cách dễ dàng.

Cười Chủ nhật, 25/9/2011, 14:00 (GMT+7)

Tags: