Sưng đầu vì bị đám bạn chơi khăm

Anh chàng đã vò đầu đau đớn khi chơi trò gõ đầu mà không hay biết còn có kẻ thứ ba.

Cười Thứ tư, 20/1/2016, 15:00 (GMT+7)

Loading