Tai nạn hài hước với nước

Cười Thứ hai, 23/5/2011, 17:15 (GMT+7)