Tai nạn trên truyền hình

Con vật ương bướng nhất quyết không chịu nằm yên trong tay người phóng viên.

Cười Thứ sáu, 24/5/2013, 12:00 (GMT+7)