Tạo hình kẹo bằng mồm

Người nghệ sĩ đường phố "tạc tượng" vị khách lạ trong miệng bằng sự khéo léo của lưỡi mình.

Cười Thứ tư, 3/4/2013, 12:00 (GMT+7)