Trả giá vì muốn lấy lòng người đẹp

Anh chàng đã ngã dập mặt sau khi định dùng 'mỹ nam kế' lấy lòng người đẹp.

Cười Thứ sáu, 8/1/2016, 10:00 (GMT+7)