Trả giá vì trêu nhầm người đẹp

Liên tục đưa ra những lời 'trêu hoa ghẹo nguyệt' đối với các người đẹp, người đàn ông đã phải trả giá vì trêu nhầm 'thứ dữ'.

Cười Thứ năm, 26/11/2015, 15:33 (GMT+7)