Tranh nhau đồ ăn

Các sinh vật dưới cống thoát nước bỗng nhiên chia thành hai phe ẩu đả nhau vì đồ ăn từ trên trời rơi xuống.

Cười Thứ tư, 28/9/2011, 14:00 (GMT+7)

Tags: