Tranh nhau ti giả

Hai em bé giành nhau chiếc ti giả từ mồm đối phương.

Cười Thứ hai, 7/5/2012, 14:00 (GMT+7)