Tranh nhau tóc giả

Hai con giòi tranh nhau bộ tóc giả nhưng cuối cùng con ruồi lại là ngư ông đắc lợi.

Cười Thứ sáu, 23/9/2011, 14:00 (GMT+7)