Trương Vô Kỵ giải cứu Tạ Tốn, giao đấu cùng 3 vị thần tăng

Kim Cương Phục Ma Quyển là một môn trận pháp võ công từng xuất hiện trong Ỷ Thiên Đồ Long ký do ba vị cao tăng Thiếu Lâm là: Độ Ách, Độ Kiếp, Độ Nan đã từng cùng nhau sử dụng. Trương Vô Kỵ vì cứu Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn đã từng ba lần chiến Kim Cương Phục Ma Quyển và chưa từng dành chiến thắng. Trận đầu tiên do Trương Vô Kỵ một mình xông trận nhưng không thể phá trận mà còn suýt chết trong trận cho đến lúc nói ra Tạ Tốn cùng Thành Côn ân oán khiến cho Độ Ách nghi ngờ nên mới thoát khỏi.

Cười Thứ ba, 8/12/2015, 11:08 (GMT+7)

Loading