Uống nước bằng tai

Tài năng đặc biệt của cô gái này không phải ai cũng có thể học theo được.

Cười Thứ ba, 14/5/2013, 12:00 (GMT+7)