Vẹt nhảy nhót

Con vẹt bước từng bước và nhảy rất sung giống như thành viên trong đội cổ vũ chuyên nghiệp.

Cười Thứ tư, 10/8/2011, 09:41 (GMT+7)