Video đáp án chiếu bí tướng đỏ trong 5 nước đi mà không ra khỏi cung

Nếu bạn cầm quân xanh đi trước và phải chiếu liên tục thì liệu trong 5 nước bạn có ăn được tướng đỏ của đối phương mà không ra khỏi cung tướng?

Cười Thứ năm, 21/4/2016, 00:02 (GMT+7)