Video đáp án trò chơi qua sông

Thời gian đi của từng người theo thứ tự là 1s, 3s, 6s, 8s, 12s. Nếu 2 người cùng đi trên chiếc thuyền, thuyền sẽ đi với vận tốc của người chậm hơn. Trong 30s hãy đưa cả gia đình sang bên kia sông.

Cười Thứ sáu, 8/7/2016, 19:56 (GMT+7)

Loading