Vịt con leo bậc

Những con vịt con cố tìm mọi cách để vượt qua được bậc thang cao hơn mình.

Cười Thứ năm, 28/7/2011, 19:32 (GMT+7)