Vịt ngủ gật khi nghe giảng bài

Dường như đây không phải là môn học ưa thích của con vật nhỏ.

Cười Chủ nhật, 12/5/2013, 12:00 (GMT+7)