Vừa thổi sáo vừa trình diễn beatbox

Chỉ riêng làm được một trong hai việc này cũng đã không dễ dàng gì.

Cười Thứ ba, 21/5/2013, 12:00 (GMT+7)