XH: Loài cây kỳ lạ

Cười Thứ hai, 28/4/2008, 14:44 (GMT+7)