Xuống đường nhảy khi gặp đèn đỏ (2)

Những người Do Thái luôn thể hiện tình yêu âm nhạc bằng cách sẵn sàng xuống xe để nhảy múa mỗi khi gặp đèn đỏ.

Cười Chủ nhật, 11/9/2011, 14:00 (GMT+7)

Tags: