Đại dương cần thiết với sự sống trên Trái Đất thế nào?

Biển tạo ra 1/2 lượng oxy con người hít thở, giúp lưu chuyển nhiệt quanh Trái Đất và hấp thụ một lượng lớn CO2. 

Khoa học Thứ hai, 2/9/2019, 13:00 (GMT+7)