Điện từ turbine gió ngoài khơi truyền về đất liền như thế nào?

Truyền điện từ trang trại gió ngoài khơi về đất liền đòi hỏi loại cáp đặc biệt bền chắc, được lắp đặt bằng những tàu chuyên dụng khổng lồ.

Khoa học Chủ nhật, 24/9/2023, 00:00 (GMT+7)