Đỗ xe ngoài trời nắng - hé kính hiệu quả hơn phủ bạt

Thử nghiệm thực tế sau 10 phút đỗ xe dưới nắng cho thấy, biện pháp hé kính giúp xe tăng nhiệt chậm hơn so với việc phủ bạt.

Xe Thứ hai, 11/5/2020, 00:00 (GMT+7)