Loại đệm giúp phát hiện ngoại tình

Sản phẩm của hãng đệm Tây Ban Nha lắp đặt các sensor cảm biến rung, nhờ đó phát hiện ra những dao động bất thường trên giường, như khi gia tăng sức ép hay nhịp độ quá mức.

Đời sống Thứ tư, 20/4/2016, 15:00 (GMT+7)