Sáng tạo giá phơi quần áo cho nhà chật

Khi không sử dụng, bạn có thể gấp giá phơi quần áo lên, áp sát vào tường. Lúc này, nó giống như một bức tranh treo trên tường và không hề làm tốn không gian.

Đời sống Thứ năm, 7/7/2016, 16:13 (GMT+7)