Berlin, thành phố lịch sử của châu Âu

Thủ đô Berlin với những công trình kiến trúc gắn liền với lịch sử nhân loại, hòa hợp với kiến trúc hiện đại và một nền kinh tế năng động.

Du lịch Thứ hai, 13/1/2014, 11:22 (GMT+7)