Chuyến đi off-road '5 trong 1' của thanh niên mê phượt

Trần Đặng Đăng Khoa đã đi 5 chặng off-road trong 4 ngày đi từ Sài Gòn đến Đà Lạt và chủ yếu là băng rừng.

Du lịch Thứ bảy, 18/6/2016, 00:00 (GMT+7)