Hàng ngàn người tham gia cuộc đua pho mát trên đồi Cooper

Lễ hội vồ pho mát rất nguy hiểm, gây ra nhiều chấn thương nhưng vẫn thu hút nhiều người tham gia khi được tổ chức thường niên tại Gloucestershire (Anh).

Du lịch Thứ bảy, 15/8/2015, 10:15 (GMT+7)