Khu chợ 500 tuổi chỉ có nữ giới ở Ấn Độ

Cách đây nhiều thế kỷ ở bang Manipur, khi toàn bộ đàn ông phải luôn sẵn sàng phục dịch nhà vua, phụ nữ là người chịu trách nhiệm toàn bộ về việc đồng áng và buôn bán.

Du lịch Thứ hai, 11/4/2016, 12:15 (GMT+7)