Kiến trúc xa hoa khác biệt ở Huế

Ứng Lăng - lăng Khải Định với những nét pha kiến trúc Tây Phương đã đem lại vẻ mới, lạ, độc đáo, được đánh giá có phần phô trương so với các công trình kiến trúc truyền thống của Việt Nam.

Du lịch Thứ sáu, 11/10/2013, 06:01 (GMT+7)