Xử lý hướng dẫn viên chui người Trung Quốc

Đà Nẵng, Khánh Hòa đã xử lý nhiều trường hợp người nước ngoài làm hướng dẫn viên“chui” nhưng tình hình vẫn không được cải thiện.

Du lịch Thứ ba, 5/7/2016, 20:12 (GMT+7)