Ashleigh và chú chó Pudsey biểu diễn vòng audition.

Ashleigh và chú chó Pudsey biểu diễn vòng Audition - Britain's Got Talent.

Giải trí Thứ hai, 14/5/2012, 11:05 (GMT+7)