Brokeback Mountain kiss

Nụ hôn đồng tính của Jake Gyllenhaal và Heath Ledger trong Núi yên ngựa.

Giải trí Thứ ba, 7/2/2012, 09:12 (GMT+7)

Tags: