Clip tuyên truyền đội mũ bảo hiểm cho trẻ em

Đội mũ bảo hiểm cho trẻ em là một cách để bảo đảm sự an toàn của các em khi lưu hành giao thông.

Giải trí Thứ năm, 24/5/2012, 04:38 (GMT+7)