Công bố kết quả Bước nhảy Hoàn vũ tuần 4

Công bố kết quả Bước nhảy Hoàn vũ tuần 4

Giải trí Thứ hai, 16/4/2012, 02:13 (GMT+7)