Ghost kiss

Nụ hôn của Demi Moore và Patrick Swayze trong Oan hồn.

Giải trí Thứ ba, 7/2/2012, 09:02 (GMT+7)