Hoàng My nhảy Waltz

Hoàng My nhảy Waltz với bạn nhảy Hristo trong đêm thi đầu Bước nhảy hoàn vũ.

Giải trí Thứ hai, 26/3/2012, 08:23 (GMT+7)