Hoàng My phỏng vấn Scarlett Johansson và Jeremy Renner

Hoàng My phỏng vấn Black Widow và Hawkeye của The Avengers.

Giải trí Thứ hai, 30/4/2012, 08:09 (GMT+7)