Hoàng My phỏng vấn Thor và Captain America

Hoàng My phỏng vấn Chris Hemsworth và Chris Evans.

Giải trí Thứ hai, 30/4/2012, 08:08 (GMT+7)